sept
08

Jämesoolevähi sõeluuring!kaia.varblane

2020. aastal on jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühmaks 1952., 1954., 1956., 1958. ja 1960. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne, võimaldades avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid.

Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks on mitmes riigis kasutusel rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid. Enamikus riikides on sõeluuringu meetodina kasutatud peitvere testi, võttes koloskoopia appi vaid positiivse testivastusega inimestel.

Sõeluuringus osalejatele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse. Kutses on info, et sõeluuringus osalemiseks vajaliku peitvere testi komplekti saab inimene kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida pereõe vastuvõtule.Sõeluuringu esimesel aastal alustatakse ühe aasta vanuserühmaga. Igal aastal lisandub üks vanuserühm.

Pereõe vastuvõtul saab inimene peitvere testi tegemiseks vajaliku komplekti. Komplektis on test, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress.

Võimalike küsimuste korral tasub esmalt pöörduda oma perearsti poole. Perearst nõustab ja vastab uuringuga seotud küsimustele.

Allikas. www.haigekassa.ee/ennetus